Vitajte na pinec.sk

Výsledky stolnotenisových súťaží.

VSSTZ Košice - 3.liga, Severovýchod, muži 2018/2019

Zoznam zadávateľov výsledkov súťaže.

Por. Zadávateľ email Mužstvá
1 Cigán Miroslav  miroslavcigan57@gmail.com JMC Lužany pri Topli A
2 Demčák Eduard  obechrabovec@gmail.com TJ Hrabovec n/Lab. A
3 Dráb Ján  loziskaplus@loziskaplus.sk ŠK Orion Belá n/Cir. A
4 Duda Pavol  obechrabovec@gmail.com TJ Hrabovec n/Lab. A
5 JUDr. Fink Daniel  daniel.fink@pobox.sk ŠKST Humenné B
6 Fotta Jozef  fotta.jo@gmail.com STK Lemešany A
7 Gdovin Marián  gdovin.mar@gmail.com JMC Lužany pri Topli A
8 Hajduk Anton  anton.hajduk@stonline.sk MŠK VSTK Vranov n/T B
9 Jakub Ján  jan.jakub@email.cz STJ Družba Bardejov B
10 Kmiť Michal  mitokmit@gmail.com ŠŠK Centrál Svidník A
11 Ing. Kollarčík Ľubomír  lubokoll@gmail.com STO Sedlice A
12 Kotulič Rastislav  kotulic.rasto@gmail.com STO Sedlice A
13 Kurečko Miroslav  miroslav.kurecko@gmail.com ŠŠK Centrál Svidník A
14 Malinič Igor  igormalinic@gmail.com STO Snina A
15 Močilenko Martin  martinmocilenko@zoznam.sk ŠŠK Centrál Svidník A
16 Novák Peter  peternovaksk@gmail.com ŠKST Humenné B
17 Pavlotty Anton  a.pavlotty@gmail.com ŠKST Humenné B
18 Pitoňák Ján  janpitonak208@gmail.com MŠK VSTK Vranov n/T B, STO Snina A, STJ Družba Bardejov B, ŠK Orion Belá n/Cir. A, ŠKST Kamenica n/Cir. A, ŠŠK Centrál Svidník A, ŠKST Humenné B, JMC Lužany pri Topli A, STO Sedlice A, STK Lemešany A, TJ Hrabovec n/Lab. A, OSTK Hencovce A
19 Rusinko Maroš  rusinkomaros@gmail.com STO Sedlice A
20 Sabol Cyril  sabolcyro@gmail.com STK Lemešany A
21 Skyba Ondrej  skybovci@centrum.sk STO Sedlice A
22 Sojčák Ján  j.sojcak@centrum.sk ŠKST Kamenica n/Cir. A
23 Surgent Jozef  surgentjozefpo@gmail.com STK Lemešany A
24 JUDr. Tomáš Matúš  matus.tomas1972@gmail.com OSTK Hencovce A
25 Tomko Erik  erik.tomko444@gmail.com JMC Lužany pri Topli A
26 Mgr. Veľas Ján  janko.velas@gmail.com STO Sedlice A